SDC13921.JPG
今回介紹的是SDガンダムGジェネレーションF系列的ガンダムMK-Ⅱ

千堂 彩 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()